Du Lich Kiên Giang

Nam Du - [Xe giường nằm]

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.790.000 đ 1.490.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

Đảo Bà Lụa - Rừng Tràm Trà Sư

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.890.000 đ 1.190.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

Hòn Sơn - Đỉnh Ma Thiên Lãnh huyền bí

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.890.000 đ 1.290.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư – Cần Thơ

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.390.000 đ 1.090.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần