Du Lich Kiên Giang

HÒN SƠN: ĐỈNH ÔNG RỒNG [XE GIƯỜNG NẰM]

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.990.000 đ 1.390.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

NAM DU - [Xe giường nằm]

2 ngày 2 đêm

Giá: 1.990.000 đ 1.690.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 6 hàng tuần

HÀNH TRÌNH 02 ĐẢO: HÒN SƠN - NAM DU [Xe giường nằm]

3 ngày 3 đêm

Giá: 2.480.000 đ 2.190.000 đ
Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần